The One系列
作品集|Portfolio
價目|Price

$ 88,000 

※包含:

 1. 霸氣立體合影區260x500cm
 2. 限量VIP款挑選
 3. 合影專屬地貼
 4. 永生鮮花加量設計
 5. 客制立體 Logo 設計
 6. 收禮區+相本桌
 7. 進撤場服務
 8. 專人顧場

※車資

 1. 桃園地區不收費,大溪、復興$2,000
 2. 台北.新北.新竹$3,000
 3. 基隆.宜蘭 $5,000
 4. 苗栗$5,500
 5. 台中 $6,000
 6. 彰化.南投 $10,000
 7. 雲林.嘉義 $12,000
 8. 台南.高雄 $15,000
 9. 屏東.台東.花蓮 $20,000
 10. 外島澎湖.金門.綠島.蘭嶼另計
  (以上不含機票住宿)
小編私心推薦
覺得心動嗎?
Isleenwed