The One系列
作品集|Portfolio
價目|Price

$ 88,000 

※包含:

 1. 霸氣立體合影區260x500cm
 2. 限量VIP款挑選
 3. 合影專屬地貼
 4. 永生鮮花加量設計
 5. 客制立體 Logo 設計
 6. 收禮區+相本桌
 7. 進撤場服務
 8. 專人顧場

※車資(桃園地區不收費)

 1. 台北.新北.新竹$2,000
 2. 基隆.宜蘭 $3,500
 3. 苗栗$4,000
 4. 台中 $5,000
 5. 彰化.南投 $8,000
 6. 雲林.嘉義 $10,000
 7. 台南.高雄 $12,000
 8. 屏東.台東.花蓮 $15,000
 9. 澎湖.金門.綠島.蘭嶼 $30,000 (不含機票住宿)
小編私心推薦
覺得心動嗎?
Isleenwed