Blog

|微電影婚禮預告|20150920 Leo& Rumi|微電影愛情MV預告|Wedding Trailer|

即將在九月精彩上映的最新愛情MV作品 讓我們一同期待在片中 Leo與Rumi將會有什麼浪漫的愛情故事要告訴我們大家! ===觀看請點選HD=== 高畫質版:https://vimeo.com/136366103 預約諮詢::www.isleenwed.com/預約諮詢 官網:www.isleenwed.com FB:https://www.facebook.com/isleenwed 20150920 Leo&Rumi Love Story 微電影愛情MV 預告 遇‧LR from IsleenWed on Vimeo.]]>

No Comments
Post a Comment

Isleenwed