fbpx
小日子系列
作品集|Portfolio
價目|Price

$ 42,800 UP

※包含:

 1. 專人場刊動線分配
 2. 合影區仿真乾燥花
 3. 收禮區+相本桌
 4. 客制 Logo 設計
 5. 整體色系建議
 6. 限定款挑選
 7. 進撤場服務
 8. 專人顧場

※車資(桃園地區不收費)

 1. 台北.新北.新竹$3,000
 2. 基隆.宜蘭 $4,500
 3. 苗栗$5,000
 4. 台中 $6,000
 5. 彰化.南投 $9,000
 6. 雲林.嘉義 $11,000
 7. 台南.高雄 $13,000
 8. 屏東.台東.花蓮 $16,000
 9. 澎湖.金門.綠島.蘭嶼 $31,000 (不含機票住宿)
限定款挑選
覺得心動嗎?
Isleenwed