Blog

【平面攝影】 Ji min&Xiao yu 平面攝影/平面婚攝/婚禮紀錄

Photographer : IsleenWed愛絲琳創意婚禮

Wedding dress : Bella Lee貝菈李義式手工婚紗

 JI MIN&XIAO YU

只要你要,只要我有,我的愛將與你同在

預約諮詢:www.isleenwed.com/預約諮詢

官網:www.isleenwed.com

Follow US:https://www.instagram.com/isleenwed/